Europees Parlement wil Medicinale Cannabis stimuleren

Het Europees Parlement (EP) lijkt zich eindelijk te beseffen dat er een groot verschil is tussen het recreatief- en medicinaal gebruik van cannabis. Dit blijkt uit het persbericht van een plenaire vergadering van het EP. Daar waar de EU nog niet echt open staat voor de legalisering van recreatieve wiet, kantelt het standpunt omtrent medicinale cannabis rigoureus.


Zo’n 960.000 mensen blowen weleens in Nederland blijkt uit cijfers van Trimbos. Dit cijfer is al jaren stabiel. Het medicinale gebruik daalde echter licht. Nederlandse apotheken verstrekten afgelopen jaar 49.500 keer medicinale cannabis aan patiënten in tegenstelling tot 53.300 keer in 2017.

Het gebruik van cbd-olie – wietolie zonder de psyoactieve stof THC – steeg echter wel, volgens SFK. Daar waar recreatief gebruikers vaak puur blowen voor de high, is dit bij medicinale gebruikers juist niet het geval. Zij willen slechts de positieve effecten om hun kwaal te bestrijden, zonder stoned te worden.

Medicinale cannabis stimuleren

Het Europees parlement lijkt in te zien dat tienduizenden mensen baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis en cbd. Bovendien is er volgens het EP voldoende bewijs dat cannabis patiënten met medische klachten – bijvoorbeeld epilepsie, Astma, chronische pijn als gevolg van artrose en artritis – voldoende helpt en vaak pijnverlichtend werkt. Daarom wil de Europese Unie innovatie in mediwiet stimuleren.

Oproep

Europarlementariërs roepen lidstaten daarom op om meer gebruik te maken van op cannabis gebaseerde medicijnen. Er moet meer ruimte komen voor innovatie en gedegen onderzoek naar de werking van cannabis bij verscheidene medische klachten. Daarnaast moeten artsen op cannabis-medicijnen kunnen voorschrijven wanneer zij dit uit professioneel oogpunt nodig achten. Om cannabis als medicijn te stimuleren, zullen zorgverzekeraars ook deze ‘groene’ medicatie moeten vergoeden voor de patiënt.

Bord "Medical Marijuana Doctor"

Medicinale cannabis in Europa

Waar het wietexperiment van de overheid in Nederland maar moeilijk van de grond komt en Europa – op Luxemburg na – de legalisering in Canada en Amerika argwanend bekijkt, lijkt deze ontwikkeling een doorbraak in medisch opzicht. De regulering van cannabis-medicijnen brengt ook extra geld in het laadje van publieke autoriteiten. Daarnaast wordt de ‘ondergrondse’ productie teruggedrongen en kwaliteit gegarandeerd. De Wereldgezondheidsorganisatie geeft bovendien aan dat cannabinoïde (cbd) niet moet worden aangemerkt als een gereguleerde stof.

Oliedom

Dit staat echter haaks op de ontwikkeling om CBD aan te merken als ‘novel food’ in de EU Novel food catologue. Wanneer dit het geval is, kan dat grote gevolgen hebben voor de verkoop van CBD-olie en afgeleide producten in enkele Europese landen. Concreet betekent dit dat producenten, via een lang proces, alles in het werk moeten stellen om aan te tonen dat hun extracten/producten die cannabioïden (cbd) bevatten veilig zijn. Deze nieuwe ontwikkeling zou rampzalig kunnen zijn voor de handel. In het ergste geval zou CBD uit winkels moeten verdwijnen. Niet alleen een ramp voor de commerciële partijen, maar vooral voor de patiënt die afhankelijk is geworden van dit natuurlijk medicijn.

Deel op: