Hoe zit het met de Wietwet in België?

Cannabis en de wet: het blijft ingewikkeld. Wat voor veel gebruikers belangrijk is om te weten, is dat je niet wordt vervolgt als je 5 gram of minder bij je hebt en dat je 5 planten zonder technische hulpmiddelen mag kweken. Maar, hoe zit het eigenlijk als je de zuidelijke grens overgaat? Hoe luidt de wietwet in België?


Cannabis is in België een illegale drug. Kweek, bezit, gebruik en verkoop van cannabis is in principe verboden. Toch wordt je niet altijd meteen op de bon geslingerd, want net als bij ons in Nederland wordt wiet bij je hebben en kweken in sommige gevallen gedoogd. Leeftijd speelt wel een belangrijke rol. Bij de opzet van de wietwet in België, die stamt uit 2003, werd veel ingezet om het gebruik van wiet door minderjarigen tegen te gaan. Voor de duidelijkheid splitsen we de uitleg over de wetgeving daarom op in twee leeftijdsklassen.

Wietwet België Minderjarigen

Hier kunnen we zeer kort over zijn. Kweek, bezit, gebruik en verkoop van cannabis is in België verboden voor minderjarigen. Ben je nog geen 18 en ga je naar België? Doe niks wat met wiet te maken heeft, want je bent strafbaar bezig. Als je als minderjarige wordt gepakt met wiet krijg je een proces-verbaal dat aan het Openbaar Ministerie wordt overhandigt. Bovendien krijgen je ouders een belletje. Iets waar je op die leeftijd meestal niet op zit te wachten.

Blowende Belgen

Het Openbaar Ministerie bekijkt wat er met een dergelijk proces-verbaal moet gebeuren. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een waarschuwing of een alternatieve manier om tot een oplossing te komen, vaak in samenspraak met de ouders. Mocht het ‘misdrijf’ te klein zijn, dan wordt de zaak geseponeerd. Maar aan de andere kant, als het misdrijf ernstig is (bijvoorbeeld bij een grote hoeveelheid wiet), wordt het proces-verbaal doorgespeeld aan de jeugdrechter. Die rechter moet dan oordelen wat een passende straf is op basis van de situatie en omstandigheden. Straffen die hij uit kan delen zijn:

  • Een waarschuwing
  • Een taakstraf / alternatieve straf
  • Een behandeling opleggen
  • Uit huis plaatsing

Wietwet België Meerderjarigen

Ook als je meerderjarig bent is het kweken, bezitten, gebruiken en verkopen van cannabis verboden bij onze zuiderburen. Toch wordt er, in het geval van een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik, gewezen naar een soort gedoogbeleid. 

In België noemen ze dit ‘de laagste vervolgingsprioriteit’. Dit wil zeggen dat je als meerderjarige maximaal 3 gram cannabis bij je mag hebben en 1 vrouwelijke wietplant per persoon mag kweken zonder vervolgd te worden. Let wel op! Hier zitten nog wel wat haken en ogen aan:

  • In sommige steden en gemeenten kun je wél een boete krijgen in de vorm van een OMS (onmiddellijke minnelijke schikking). Deze boete kun je al krijgen wanneer je minder dan een gebruikshoeveelheid op zak hebt. De boete dient meteen betaald te worden.
  • De laagste vervolgingsprioriteit gaat niet op wanneer er sprake is van verzwarende omstandigheden. Denk hierbij aan: verstoring van de openbare orde, problematisch gebruik of gebruiken / kweken in het bijzijn van minderjarigen. Vooral het laatste neemt de Belgische politie zeer serieus. Blowen in de buurt van scholen of andere plekken waar veel jongeren komen wordt gezien als een misdrijf.

Wil je in België wietzaadjes kopen kijk dan online bij de Belgische website van Dutch-Headshop.

jongeren in het park overtreden wietwet

Straffen voor wiet in België

Wiet kweken of in je bezit hebben in België blijft een misdrijf dat strafbaar is met een geldboete of een gevangenisstraf. Mocht je de maximale hoeveelheid wiet en/of wietplanten overschrijden dan zal het Openbaar Ministerie daar gehoor aan geven:

  • Bij een eerste overtreding wordt een geldboete opgelegd van 15 tot 25 euro.
  • Bij een tweede overtreding binnen hetzelfde jaar wordt een geldboete opgelegd van 26 tot 50 euro.
  • Is er sprake van een nieuwe overtreding in het jaar van de tweede veroordeling? Dan bedraagt de geldboete 50 tot 100 euro en wordt daarbij een celstraf opgelegd van acht dagen tot een maand.
  • Bij zwaardere overtredingen zoals grootschalige drugshandel of grootschalige kweek worden de boetes en celstraffen aanzienlijk verhoogd.

Straffen met betrekking tot grote wietplantages lopen enorm uiteen. De specifieke misdrijven worden door een rechter beoordeeld. Hier willen wij geen uitspraken over doen.

Bronnen: Belgische Federale Overheid, Druglijn.be

Deel op: