Mr. Veldman start bodemprocedure voor medi-wiet (video)

Advocaat Maurice Veldman start in samenwerking met het VOC, stichting PGMCG en andere partijen een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat. Daarmee wil Veldman afdwingen dat de overheid patiënten gaat voorzien in medische cannabis.


De Nederlandse Staat laat na om te zorgen voor patiënten die medicinale cannabisolie nodig hebben. Sterker nog, wanneer je als patiënt zelf in je medicijn probeert te voorzien, wordt je behandeld als crimineel. Dat is precies de praktijk waar de bodemprocedure een einde aan moet maken.

Samenwerking

Samen met het Verbond voor de Opheffing van het Cannabisverbod (VOC), patiëntengroep PGMCG, en andere partijen klaagt Maurice Veldman de staat aan in een bodemprocedure. De eisers zullen bestaan uit onder meer een aantal kankerpatiënten, die niet strafrechtelijk vervolgd willen worden als ze cannabis kweken.

Veldman kondigde de bodemprocedure aan tijdens een discussieavond in Pakhuis de Zwijger. “In de Appolyon zaak is CBD-olie zelfs als een harddrug aangemerkt, terwijl het in heel Europa is toegestaan. De landsadvocaat zal binnenkort moeten uitleggen waarom kankerpatiënten niet het recht toekomt om hun ziekte te baas te blijven met cannabis.”

Internationale verdragen

Cannabis, is in de breedste zin verboden volgens internationale verdragen. Ook medi-wiet valt daaronder. Dat stelt onder meer het rapport dat Ivo Opstelten liet maken. Maar internationale verdragen voor de rechten van de mens stellen weer dat de overheid de taak heeft voor haar burgers te zorgen. Dus wanneer die verdragen tegenover elkaar worden gezet, zal een keuze gemaakt moeten worden welke verdragen belangrijker zijn. Als de overheid kan aantonen dat de volksgezondheid verbetert met repressieve maatregelen, dan zal cannabisteelt verboden blijven.

Bodemprocedure

Mr. Veldman heeft het idee een goede kans te maken. Landen die eveneens internationale verdragen voor drugsbestrijding hebben getekend, verstrekken nu al op grote schaal medi-wiet. Denk bijvoorbeeld aan verschillende staten in de Verenigde Staten, maar ook in Israël en zelfs Turkije. Maar het blijft de vraag of de Nederlandse rechter vindt dat voldoende bewezen is dat cannabis een medicinaal effect kan hebben.

Deel op: