‘Wiet legaliseren kost 10 miljoen euro per jaar’

Minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, heeft een inventarisatie van scenario’s voor legalisering van wiet aan de Tweede Kamer voorgelegd. In het rapport wordt gekeken naar mogelijkheden om ‘softdrugs slimmer te reguleren’. 

Vorig jaar juni werd tijdens een algemeen overleg besloten om mogelijke scenario’s voor de toekomst van het cannabisbeleid te bespreken. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werden drie scenario’s verkend:

  • 1. Een volledig gereguleerde cannabisketen
  • 2. Uitbreiding van het huidige gedoogbeleid met bevoorrading van coffeeshops
  • 3. Een algeheel verbod op coffeeshops
Kosten

Het rapport is eigenlijk weinig meer dan een raming van kosten van regulering. Eventuele belastinginkomsten worden niet meegerekend in de inventarisatie. Daardoor komt minister Blok tot de conclusie dat de eerste optie, een volledig gereguleerde cannabisketen, met de hoogste structurele kosten gepaard zou gaan. Het gaat dan volgens de minister om jaarlijks 1 tot 10 miljoen euro.

Meer onderzoek

Hoeveel belastinggeld opgehaald zou kunnen worden met de legalisering van cannabisteelt is niet bekend. Het Trimbos-instituut onderzoekt verschillende modellen voor legalisering en kijkt daarbij met name naar verschillende Amerikaanse staten. Het Trimbos-instituut heeft in tegenstelling tot het ministerie wel aandacht voor effecten op de volksgezondheid.

Het valt te verwachten dat het rapport van het Trimbos-instituut een stuk genuanceerder zal zijn. Een snelle blik richting Colorado leert dat legalisering van wiet enorme hoeveelheden geld kan opleveren. Alleen al in januari van dit jaar kwam er 17 miljoen dollar aan belastinginkomsten bij de staat binnen. Ook de illegale handel heeft een onverwacht harde klap gekregen in Colorado. Er bestaan nog wel zorgen over de export van legaal verkochte cannabisproducten naar andere staten.

Verschillende modellen

Volgens de website reguleren.com zijn er nog veel meer scenario’s voor legalisering mogelijk. Op de website kan je testen welk scenario het beste bij jouw mening past. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen het Doedemodel, waarbij cannabis vrij geproduceerd mag worden maar voor verkoop een vergunning vereist is, en het Coloradomodel waarbij alleen vergunninghouders cannabis mogen kweken.

Of het ministerie in de toekomst meerdere modellen voor regulering gaat verkennen is niet bekend. Wanneer het Trimbos-instituut het onderzoek naar voor- en nadelen van bepaalde scenario’s komt is eveneens onbekend. Het is zelfs niet duidelijk of de overheid cannabisteelt gaat legaliseren. De Eerste Kamer moet nog instemmen met de Wet Gesloten Coffeeshopketen

Deel op: