“Effecten legalisering cannabis onvoldoende in kaart gebracht”

De effecten van legalisering van cannabis zijn nog onvoldoende in kaart gebracht. Dat schrijft het Trimbos-instituut in een onderzoek naar de effecten van legalisering op de Amerikaanse cannabismarkt. 

Uit de legalisering van recreatieve cannabis in de staten Colorado, Washington en Alaska blijken harm-reduction methoden in ieder geval succesvol. Zo worden kwaliteitscontroles standaard uitgevoerd, is er toezicht op de geldstromen en wordt een deel van de belastingopbrengsten gebruikt om schadelijke effecten van cannabisgebruik terug te dringen.

Toch blijven veel dingen blijven onduidelijk. Uit de statistieken zou blijken dat meer mensen zijn gaan blowen in Colorado, waar recreatief gebruik van wiet werd gelegaliseerd. Maar het is niet bekend of dat komt doordat mensen nu eerder durven te vertellen dat ze cannabis gebruiken, of omdat er echt meer mensen zijn gaan blowen.

Het is “te vroeg om harde conclusies te trekken rond de effecten van de invoering”, mede omdat het invoeren van recreatief cannabisbeleid van recente datum is, en er niet altijd goed gemonitord is. Dat schrijven de onderzoekers in de conclusie van het rapport.

Vergelijkingsmateriaal

Het onderzoek dient als vergelijkingsmateriaal voor een eventueel Nederlands scenario voor legalisering van cannabis. De Nederlandse overheid staat namelijk op het punt staat om de teelt van cannabis te gedogen, of niet. Daarom wilde het Trimbos-instituut een inventarisatie maken van de effecten van legalisering op de cannabismarkt in de Verenigde Staten.

De onderzoekers richten zich op vier hoofdvragen: wat de kenmerken zijn van de legaliseringsmodellen, welke gezondheidsrisico’s brengen die modellen met zich mee, gaan mensen meer blowen als wiet legaal wordt, en welke aandachtspunten komen naar voren vanuit de Amerikaanse legaliseringsgolf.

Onderzoek naar Schadelijkheid

Het rapport bespreek ook schadelijkheid van het gebruik van cannabis. Daarin komt naar voren dat  bepaalde groepen mensen in het bijzonder vatbaar zijn voor negatieve gezondheidseffecten van cannabis. Het gaat dan bijvoorbeeld om minderjarigen, wiens emotionele ontwikkeling kan stagneren door veelvuldig cannabisgebruik. Ook mensen met psychische klachten zouden gevoelig zijn voor negatieve gezondheidseffecten van cannabis. Angststoornissen zouden verergerd kunnen worden en zelfs in depressie kunnen uitmonden. Ook de kans op psychoses is groter bij mensen uit deze risicogroep.

Volgens het Trimbos-instituut verdienen die mogelijke negatieve gevolgen aandacht bij het opstellen van een verkoopbeleid voor coffeeshops. Het aantal verkooppunten, de openingstijden en de verkoophoeveelheden zouden belangrijke instrumenten zijn om de handel van cannabis te beïnvloeden. Er zou ook een manier moeten zijn om risicogroepen uit coffeeshops te weren, staat in de conclusie van het rapport.

Verkoopprijs

Legalisering van wiet zou kunnen betekenen dat de verkoopprijs daalt. Wietkwekers kunnen hun investering dan immers over meerdere jaren uitsmeren en het productieproces optimaliseren. Dat zou kunnen leiden tot een stijging in het gebruik van cannabis. Volgens internationaal onderzoek zou een prijsverlaging van 10% tot een toename in gebruik van 3% kunnen leiden. Het Trimbos-instituut merkt op dat accijns, belasting en toezicht op de markt de verkoopprijs zouden kunnen beïnvloeden.

Het onderzoeksrapport zal een belangrijke leidraad voor de beslissing van de Eerste Kamer worden. De minister van Veiligheid en Justitie sprak zich onlangs uit over de kosten van legalisering van cannabis. Hoe het Nederlandse softdrugsbeleid eruit zal komen te zien is nog allerminst duidelijk.

Lees ook het verhaal over de invloed van legalisering op de prijs van cannabis.

Deel op: