De sterkte van wiet

De sterkte van wiet wordt bepaalt door het percentage THC. Het gemiddelde percentage THC in de wiet van de nederlandse Coffeeshops in het jaar 2006 was 17,7 Procent. Volgens het Trimbos instituut is het percentage de laatste drie jaar stabiel gebleven.

Cannabis op een bord

Het onderzoek naar het THC-gehalte in cannabis is inmiddels voor de zevende keer uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de sterkte van buitenlandse wiet sinds de start van het onderzoek niet is veranderd. Gemiddeld bevat geïmporteerde wiet iets meer dan 5% THC.

Heel anders is het gesteld met Nederlandse wiet (nederwiet). In de periode 1999-2004 viel een sterke stijging te constateren: van gemiddeld 8,6% in 1999 tot iets meer dan 20% eind 2004. Meer dan een verdubbeling. Maar sinds 2005 is de groei eruit en lijkt het THC-gehalte zich te stabiliseren rond de 17,5%. meer info op www.trimbos.nl.

Het THC gehalte kan dus per soort nogal verschillen, over het algemeen zijn duurdere soorten sterker. Ook staan de witte soorten wiet bekend als sterke wiet maar andere soorten kunnen zeker net zo sterk zijn.

Wat is het theoretische maximum eigenlijk? Kan wiet überhaupt veel sterker worden? Amerikaanse soorten als Girl Scout Cookies en Gorilla Glue kunnen tegen de 30% THC bevatten.

Deel op: