Forum

[Sticky] voedingstekorten bij wiet planten.  

Pagina 1 / 3 Volgende
Mother Earth
(@mother-earth)
Illustrious Member

Voedingstekorten bij wiet planten:

Lees eerst dit topic over voedingsproblemen in ruime zin:

Magnesium:
Magnesium is een bouwsteen voor het bladgroen, essentïeel voor de foto-synthese en belangrijk bij diverse stofwisselingsprocessen.
Magnesium komt voor in zee zout, mineraal en leidingwater. Samen met Calcium is Magnesium verantwoordelijk voor de hardheid van het water.
De verhouding Calcium / Magnesium moet in evenwicht zijn.

Symptomen bij een Magnesium tekort:

Magnesium is een bouwsteen voor de bladgroen korrels en Magnesium is een mobiel element.
Dat betekent dat bij een tekort de middel oude bladeren onder de top Magnesium transporteren naar de jongere vertakkingen en bladeren. In de grote middel oude bladeren zie je dus de eerste symptomen: kleine roestbruine vlekjes en vage, wolkachtige gele vlekken tussen de nerven, wat chlorose = bladontkleuring genoemd wordt. Meestal zie je de eerste gebrekssymptomen tussen de 4e en 6e week. Een licht tekort heeft vaak weinig effect op de bloei, in de afbloeifase is dit beeld heel normaal zelfs. Maar eerder in de bloeifase worden beginnende gebrekssymptomen wel verergerd als je niets doet. De plant er gaat steeds ongezonder uit zien, jong blad wordt ook aangetast en de opbrengst is sterk verminderd.

Magnesium problemen komen het vaakst voor van de diverse voedingsproblemen. Naast tekort kan het ook voorkomen dat er genoeg of zelfs teveel Magnesium in het medium zit, maar dat dit niet kan worden opgenomen door: een te nat, te koud of te zuur wortelmilieu – medium, of teveel Kalium, Amonium en/of Calcium in het medium. Deze mineralen concurreren in voedselopname met Magnesium en hierdoor ontstaat dan een Magnesium tekort.

Wat te doen bij een tekort:
Voeding geschikt voor de fase waarin je plant zich bevind gebruiken als je dit nog niet deed. Wat extra Magnesium toedienen kan geen kwaad. Om een Magnesium tekort voor te zijn kun je een handje vol Magnesium korrels door de aarde mengen van de definitieve pot waar in de plant komt te staan voor ze de bloeifase in gaat. Bij acute tekorten kan je extra Magnesium geven door bladvoeding te spuiten met daarin 2% bitterzout opgelost. Via bladvoeding loop je geen risico's op ophopingen in de aarde met Magnesium met als bijeffect dat de Calcium opname geremd wordt. Als je bitterzout via het voedingswater wil meegeven, hou er dan rekening mee dat de EC enorm oploopt. Een keer meegeven, een theelepeltje op 1 liter water en maximaal een keer herhalen na een week. Als je plant al halverwege de bloeifase, of later zit geen bitterzout meer geven via de wortels! Bij een teveel zie je remming van de groei en een donker gekleurd blad, en later de symptomen van Calcium tekort. Bitterzout (MgSO4) is chemisch gezien gekoppeld aan een zwavelelement, Sulfur. Sulfur is een ongewenste component in grotere hoeveelheden in je aarde of medium omdat het opnameblokkades kan veroorzaken. Vloeibare Magnesium (MgO) is veel beter opneembaar en veiliger om langere tijd aan de planten mee te geven, omdat het niet aan een zwavel component is gebonden zoals Bitterzout.

Kalium

Kalium komt in de hele plant voor en is heel belangrijk voor de plant. Kalium is essentïeel voor het transport van water en voeding (zeefvaten) en het openen en sluiten van de bladmondjes. Daarnaast geeft ze kwaliteit en stevigheid aan de plant. Ze bestuurd talloze andere processen zoals de productie van suikers, wat noodzakelijk is voor een goede top ontwikkeling. Kalium wordt gemakkelijk door de plant opgenomen. Toedienen via bladbemesting wordt afgeraden.

Symptomen:
Randjesziekte
: Kleurverandering en afsterven, bruin worden en knisperig aanvoelen van de bladranden. Dit verschijnsel kan ook door zoutverbranding (overvoeding) ontstaan, maar bij Kalium gebrek begint dit proces over de hele bladrand terwijl zoutverbranding vaak aan de punten van het blad te zien zijn. Bij Kalium gebrek oogt de hele plant zwak, slap en ongezond.

Kalium tekort ontwikkeld zich als volgt:
In het begin zie je een plant die op het eerste oog gezond oogt, maar de donkergroene bladeren zijn dof van kleur. De planten zijn vaak sterker vertakt en de stengels blijven ieler. De bladranden van de jonge bladeren krijgen grijze randen die later bruin worden, afsterven en krullend verdorren. Het blad vergeelt van de rand richting de nerf en er verschijnen bruine, afstervende vlekken. De bladeren in de top krullen en draaien radiaal, hele bladdelen sterven af en oudere bladeren vallen af. Bij een groot tekort wordt de plant dof en ongezond en wordt de bloei sterk geremd.

Oorzaken zijn:
Te weinig of verkeerde bemesting, teelt op Kalium fixerende grond (kleigrond), een overmaat aan zout (natrium) in de aarde of het medium.
Als dat de oorzaak is: tijdelijk geen voeding geven.

Tekorten:
Starten met geschikte voeding voor wietplanten als je dit nog niet deed. Kalium kun je bij een tekort het best in een vloeibare 20% oplossing toedienen die je als mono nutrïent kunt kopen bij de growshop. Teveel Kalium toedienen kan verbranding veroorzaken, Calcium en Magnesium blokkades en verzuring geven van het wortelmilïeu.

Fosfor:

Fosfor speelt een belangrijke rol bij de celverbranding en de totale energieoverdracht in de plant. Het is een bouwsteen van de celwanden, het DNA, allerlei eiwitten en enzymen. Ongeveer ¾ deel van de totale fosfor opname vind plaats voor dat de plant een kwart van haar levenscyclus heeft doorlopen! De grootste concentraties fosfor vind je dan ook in de zich ontwikkelde planten delen, zoals het wortelstelsel, groeischeuten en het vasculair weefsel. Fosfor is een chemisch element wat bij de niet metalen hoort. Fosfaat verbindingen waar de plant gebruik van kan maken komen o.m. voor in: beendermeel en guano mest (vleermuizenmest). Fosfor voor de planten wordt veelal uit natuurfosfaten gehaald, dit zijn fosfaat rijke ertsen die o.a. gewonnen worden in Marokko, Algiers, Noord en Zuid Amerika.

Let op: verwar de symptomen die bij een Fosfortekort horen niet met een Stikstof tekort! Een Fosfortekort uit zich in de plant niet doordat de stengels en bladstelen opvallend paars verkleuren, maar door een kleine plant met paars zwarte necrotische verkleuringen op de bladeren, die het blad doen vervormen en later opkrullen.

Het verloop van Fosfor tekort:

In het begin is de plant donkergroen, een opvallende blauw-groene kleur, dus anders als bij een Kalium tekort (daar is de plant dof donker groen van kleur). De lengtegroei en de zij-scheut ontwikkeling is geremd. Na 2 a 3 weken ontstaan er paars/zwarte necrotische vlekken op de middeljonge en oudere bladeren. De paars/zwarte necrose breidt zich uit naar de bladstelen, het blad draait, krult en sterft af.
Fosfor tekorten komen niet vaak voor. Oorzaken waardoor het wel voor kan komen zijn:
Bij een te hoge ph in je medium of aarde kan de plant niet goed fosfor opnemen en ontstaan er in de grond onoplosbare fosfor verbindingen. Een te zuur medium, aarde en/of teveel ijzer of zink, of door bodem fixatie.

Wat te doen bij tekorten:
Voorkomen is beter dan genezen, start je kweek met een goede aarde en gebruik een goede voor wiet planten geschikte meststof! Bij een te hoge ph aanzuren van je medium met fosforzuur (ph -). Alternatieve fosforrijke meststoffen zijn: guano, wormenmest, bloedmeel, beendermeel, natuurfosfaten, Thomasslakkenmeel en drijfmest. Guano is daarbij het snelst opneembaar voor de plant en bevat hoge gehaltes aan fosfor. Guano en wormenmest zijn uitstekende en onschadelijke biologische meststoffen. Kippen, koeien en drijfmest hebben als nadeel dat er ook schadelijke stoffen inzitten zoals Amoniak.
Een teveel aan Fosfor is schadelijk voor het milïeu en kan allerlei neven effecten opwekken zoals een zink, koper of magnesium gebrek.

Calcium:

Calcium is samen met Magnesium verantwoordelijk voor de hardheid van het water. Het komt in de hele plant voor, is voor veel processen belangrijk, maar vooral voor het groeiproces. Calcium draagt bij aan de stabiliteit van de plant, het heeft een regulerende werking in de cellen. Een plant heeft 2 transport systemen om haar voeding te verdelen: houtvaten en zeefvaten. Veel voedingsstoffen kunnen zich via beide transport systemen vervoeren, maar Calcium kan alleen maar via het houtvaten stelsel getransporteerd worden. Hierdoor is het een weinig mobiel element. Voldoende Calcium is dus erg belangrijk voor de plant.

Tekorten:
Calcium gaat via de wortels en houtvaten naar boven, een tekort zie je het eerst in de oudere bladeren. Niet de onderste, maar juist daarboven zie je dan (kleine) geel / bruine vlekken met een scherp bruin randje. De groei is geremd en bij ernstige gebreken blijven de toppen klein en groeien ze niet goed dicht, met een kleinere opbrengst als resultaat.

Het verloop van Calcium tekort:
Het begint met kleine, licht bruine puntjes op het blad, die later uitgroeien naar grotere bruine vlekken met een scherpe bruine rand. Na 2 weken komen er steeds meer bruine vlekken, ook op de rand van het blad zoals je ook bij Kaliumgebrek en zoutverbranding ziet. Het scherpe bruine randje blijft echter een belangrijk kenmerk. Binnen een week is er groeiachterstand bij de plant. Soms zie je jonge scheuten krullen en hebben ze dunne blaadjes zonder vlekken. Oudere bladeren sterven langzaam af en er kunnen wolkachtige, gele vlekken ontstaan. De bloei wordt geremd, je ziet maar weinig haren. De toppen blijven klein en groeien niet dicht. De stampertjes worden sneller bruin. Dit gaat natuurlijk ook ten koste van de hoeveelheid gewicht van je oogst.

Oorzaken:
Te weinig, of verkeerde bemesting. Calcium fixerende grond, een teveel aan Kalium, Magnesium, Ammonium en/of Natrium in de grond. Ammonium remt het sterkst opname af, Natrium het minst. Een te hoge of lage LV kan ook bijdragen aan het ontstaan van Calcium gebrek, door verdampingsproblemen.

Wat te doen bij tekorten of problemen:

Voorkomen: start met een goede, niet te zure grond (anders kalk toevoegen). Calciumtekort gaat vaak samen met een te zure aarde. Door een te zuur wortelmilïeu is vaak Fosfor minder opneembaar voor de plant. Verschillende zware metalen zoals Aluminium, Mangaan en Nikkel worden dan wel opneembaar voor de plant, wat tot vergiftiging van de plant kan leiden. Gebruik geschikte voeding voor wietplanten. Bij een te hoge EC tijdelijk geen voeding geven. De aarde kan opgewaardeerd worden met: Maerl, Thomasslakkenmeel, gips, dolomiet. Via de voeding kan je een zeer goed opneembare Calcium nitraat oplossing aan je plant geven in vloeibare vorm. Teveel Calcium is schadelijk voor de plant. Je ziet dan een donker groene plant met geremde groei. Teveel Calcium leid tot tekorten van Boor, Mangaan, Zink, Magnesium en soms Koper.

Zwavel: Komt voor in de zaden van de plant en in het celvocht. Het zit in de plant in eiwitten en organische structuren ingebouwd. Bij een gebrek kan het dus moeilijk naar jongere plant delen vervoerd worden. In de praktijk zien we gebreksverschijnselen echter niet het eerst in de jonge scheuten, maar in de oudere bladeren.

Het verloop:
Symptomen van tekort lijken erg op die van Stikstof tekort; lichtgroene verkleuring van een of meer oudere bladeren. Steke paarsverkleuring van de bladstelen. Meerdere bladeren verkleuren, soms naar diep geel. De groei en bloei is geremd. Bij buiten kweken zal een Zwavel tekort niet voorkomen: Zwavel zit in (zure) regen. In potgrond komt een Zwavel tekort voor bij een te hoge ph en teveel kalk. Ph dus verlagen Bij een gebrek kun je het beste met een Magnesium houdende meststof bijmesten (Kieseriet). Organische stoffen zoals dierlijke en champignon mest duurt te lang voor de plant het kan opnemen.

IJZER en STIKSTOF:
(voor beide stoffen geldt het zelfde):
Essentïeel voor de aanmaak van bladgroenkorrels en belangrijk voor veel stofwisselingsprocessen. De opneembaarheid van ijzer en stikstof is sterk afhankelijk van de ph rond het wortelmilïeu. In zure bodems is normaal gesproken voldoende ijzer en stikstof opneembaar. De plant gaat zeer efficïent met ijzer en stikstof om, dus een tekort komt niet vaak voor. Tijdens een hevige groei of hoge plantbelasting kan er tijdelijk een ijzer of stikstoftekort optreden. Dit gaat vanzelf weer weg en is niet schadelijk voor je oogst. Echt ijzer of stikstof gebrek zie je aan een sterke vergeling tussen de nerven van jonge groeischeuten en bladeren. Ijzer en stikstof is dus geen mobiel element en kan niet van de oudere bladeren onttrokken worden. Bij een ernstig ijzer of stikstofgebrek zie je ook vergeling tussen de nerven van de oudere bladeren.

Het verloop van ijzer en stikstof gebrek:
De jonge bladeren en groeischeuten kleuren van binnen naar buiten geel. Deze vergeling gaat verder tot soms bijna wit. Ook de grote bladeren worden geel en de groei van de plant is geremd.

Oorzaken:
Een te hoge ph in het wortelmilïeu (< 6.5), veel zink en of mangaan in het medium, de ijzer / fosfor concentratie is te laag, de temp. bij de wortels is te laag, of het medium is te nat waardoor de zuurstofvoorziening onder druk komt, beschadigde, afgestorven wortels, teveel licht wat in het voedingsvat komt, licht bevorderd algengroei, wat ijzer en stikstof afbreekt. Lichte symptomen van ijzer of stikstof gebrek zijn gemakkelijk omkeerbaar.
Het gebrek afhankelijk van de oorzaak opheffen door de omstandigheden te verbeteren. (niet teveel water geven, temp verhogen, ph verlagen).
Maak gebruik van goede en voor wietplanten geschikte voeding. Extra ijzer chelaten en fosfor chelaten toevoegen aan de aarde is minder effectief dan via bladvoeding toedienen. Via de growshop kan je een oplossing kopen van EDDHA (max. 0.1 gr / liter) of EDTHA chelaten (max. 0.5 gr / liter) als spuitvloeistof. Niet overdoseren, gebruik 80% van de aanbevolen dosering, dan zit je veiliger. Een hoog ijzer / stikstofgehalte schaadt de plant niet, maar verhinderd de opname van Fosfor. Een veel te hoog ijzer / stikstof chelaten gehalte is giftig voor de plant. Test als je gaat behandelen eerst een paar bladeren, wacht een paar dagen, als het resultaat goed is de hele plant behandelen. Afhankelijk van de conditie van de plant moeten verbeteringen binnen 2 tot 4 dagen te zien zijn. De behandeling mag na een week1x herhaald worden.

Succes.

You can't spell Healthcare without THC

ReageerCitaat
Geplaatst : 8 januari 2012 14:41 Douwe Wiet-Info.nl vond het leuk
Stoney
(@cootje)
Illustrious Member Admin

Dat heb je mooi uitgelegd met foto's en al... :mrgreen:

Is het leven oneerlijk ?
Kijk om je heen, je kan het slechter treffen.

ReageerCitaat
Geplaatst : 10 januari 2012 19:31
RDDMF
(@rddmf)
Reputable Member

wat ben ik blij dat ik dit heb gevonden!
ik heb geloof ik een magnesiumtekort, mijn plantje is 71 dagen oud vanaf zaad. ik denk dat het dan het beste is om met bitterzout de bladeren voorzichtig te besproeien, kan iemand hier meer info over geven, bijvoorbeeld hoe vaak, en waar ik bitterzout eigenlijk kan halen :lol:
alvast bedankt en als het nodig is ook een foto, groetjes
RDDMF :smokepipe:

ReageerCitaat
Geplaatst : 14 mei 2012 23:28
Mother Earth
(@mother-earth)
Illustrious Member

Bitterzout kan je bij een tuincentrum kopen. Het beste is via bladvoeding in een 2% oplossing toe te dienen (lampen uit).
Begin met 2x per week, zodra je effect ziet nog 1x herhalen en dan stoppen.
Preventief: een hand vol magnesium korrels (kieseriet) uit het tuincentrum door de laatste aarde heen mengen.

Succes :grow:

You can't spell Healthcare without THC

ReageerCitaat
Geplaatst : 15 mei 2012 07:07
RDDMF
(@rddmf)
Reputable Member
"Mother Earth" schreef:

  Bitterzout kan je bij een tuincentrum kopen. Het beste is via bladvoeding in een 2% oplossing toe te dienen (lampen uit).
Begin met 2x per week, zodra je effect ziet nog 1x herhalen en dan stoppen.
Preventief: een hand vol magnesium korrels (kieseriet) uit het tuincentrum door de laatste aarde heen mengen.

Succes :grow:

oke, bedankt mother
nee het is niet preventief meer, ik hoorde dat je bitterzout ook bij de apotheker kan halen, is dit waar want dat is een stuk dichterbij :lol:
groetjes,
RDDMF

ReageerCitaat
Geplaatst : 15 mei 2012 15:26
smokesalot
(@smokesalot)
Prominent Member

bedankt voor deze info motherearth.
want door jou info weet ik nu dat mijn plantjes een fosfor tekort hebben. en dus het medium waar ze in staan misschien een te hoge ph waarde heeft.
ik ga ze dus deze week nog overzetten in hun permanente potten. want het medium daar in bevat mestkorrels van ecostyle voor groente en kruiden. en die korrels bevatte alle dingen die nodig zijn om de ph waarde te verlagen. plus bevatten ze ook nog rhizomax voor een goede wortel ontwikkeling. dus dat moet wel goed komen met mijn plantjes.
als ze overgepot zijn plaats ik een update in mijn verslag.

groeten, smokesalot.

ReageerCitaat
Geplaatst : 15 mei 2012 16:49
Mother Earth
(@mother-earth)
Illustrious Member

Succes ermee, Smokes. :wink:

You can't spell Healthcare without THC

ReageerCitaat
Geplaatst : 15 mei 2012 19:32
RDDMF
(@rddmf)
Reputable Member

kan het bij een magnesiumtekort ook zo zijn dat de bladeren wat misvormd eruit gaan zien, ik heb bijvoorbeeld bij twee bladeren kromme vingers, alvast bedankt,
RDDMF :grow:

ReageerCitaat
Geplaatst : 16 mei 2012 16:30
Mother Earth
(@mother-earth)
Illustrious Member

Bij mijn weten kan een magnesium tekort geen kromme vingers of wegdraaiend blad veroorzaken. Fosfor tekort wel, maar daar horen verder weer andere symptomen bij.
Je zou ook last kunnen hebben van een magnesium blokkade, ipv een tekort. Dan zit er wel voldoende magnsium in je aarde, maar er zijn andere oorzaken waardoor het niet goed kan worden opgenomen.
Draaiende bladeren en vingers wijzen vaak op een teveel of blokkade van voedingsstoffen in je medium. Lees de aandachtspunten zoals ph waarde e.d. nog eens door of je verbeterpunten ziet. Stop met voeding geven en kijk of het verbeterd of verslechterd en probeer je conclusie te trekken.
Het is vaak een hele zoektocht om de juiste conclusie te trekken bij bladproblemen, maar wel heel leerzaam.

Succes. :grow:

You can't spell Healthcare without THC

ReageerCitaat
Geplaatst : 16 mei 2012 18:34
RDDMF
(@rddmf)
Reputable Member
"Mother Earth" schreef:

  Bij mijn weten kan een magnesium tekort geen kromme vingers of wegdraaiend blad veroorzaken. Fosfor tekort wel, maar daar horen verder weer andere symptomen bij.
Je zou ook last kunnen hebben van een magnesium blokkade, ipv een tekort. Dan zit er wel voldoende magnsium in je aarde, maar er zijn andere oorzaken waardoor het niet goed kan worden opgenomen.
Draaiende bladeren en vingers wijzen vaak op een teveel of blokkade van voedingsstoffen in je medium. Lees de aandachtspunten zoals ph waarde e.d. nog eens door of je verbeterpunten ziet. Stop met voeding geven en kijk of het verbeterd of verslechterd en probeer je conclusie te trekken.
Het is vaak een hele zoektocht om de juiste conclusie te trekken bij bladproblemen, maar wel heel leerzaam.

Succes. :grow:

oke dankje mother, ik heb wel een redelijk hoge pH waarde in mijn leidingwater en een redelijke hardheid (van dat laatste ben ik niet zeker). ik vroeg me af, als ik het water eerst een paar dagen laat staan, neemt dan ook de pH waarde af? want op de site van mijn waterleverancier stond dat het water een pH heeft van 7.5 tot 9 bij 20 graden celcius, is dit te beïnvloeden zonder voeding of iets dergelijks?
alvast bedankt,
RDDMF :smokepipe:

ReageerCitaat
Geplaatst : 16 mei 2012 19:29
Mother Earth
(@mother-earth)
Illustrious Member

Voeding en wortelstimulator brengt de ph waarde naar beneden. Groene thee ook, koud een paar uurtjes laten trekken, 1 zakje op 1 ltr.
Spa blauw heeft een ph van 6 en is zacht water, dat zou je af en toe kunnen geven. En misschien kan je regenwater opvangen, die ph ligt geloof ik rond de 7.

Waterhardheid zegt iets over de hoeveelheid mineralen zoals Calcium er in het water zitten. Hard water bevat veel kalk. Dit is niet gunstig, omdat het hele grove kalkdeeltjes zijn, die de plant niet als voedingsmiddel op kan nemen. Het blijft dus achter in je medium en kan op langere termijn blokkades veroorzaken voor andere voedingsstoffen. Ph waardes van hard water zijn ook lastiger te corrigeren, je hebt meer ph - nodig.

Er zijn osmose apparaten in de handel die het water bijna volledig zuiveren van alle aanwezige mineralen. Het zou heel gezond zijn voor mens en plant, maar ook een behoorlijke investering. Op site's van dit soort apparaten vind je wel veel duidelijke info over water en waterhardheid.

You can't spell Healthcare without THC

ReageerCitaat
Geplaatst : 16 mei 2012 19:52
RDDMF
(@rddmf)
Reputable Member

oke, bedankt Mother :mrgreen:
ik ben blij met deze informatie, ik denk dat ik dan mijn water zo ga geven met getrokken groene thee erin, en vanmiddag kijken of de apotheker open is om bitterzout te halen, ik zal ook een emmer buiten zetten om regenwater op te vangen,
harstikke bedankt en groetjes,
RDDMF :smokepipe:

ReageerCitaat
Geplaatst : 17 mei 2012 13:35
RDDMF
(@rddmf)
Reputable Member

nog even snel een vraagje, ik heb alleen maar 'verse' groene thee in huis, kan ik het ook gewoon in zo'n theelepeltje doen en dat laten weken, of moet het persé uit een zakje zijn?
alvast bedankt en groetjes,
RDDMF :grow:

ReageerCitaat
Geplaatst : 17 mei 2012 14:14
Mother Earth
(@mother-earth)
Illustrious Member

Nee hoor, hoeft geen zakje te zijn.
Je kan het er ook los ingooien en daarna zeven.

succes. :mrgreen:

You can't spell Healthcare without THC

ReageerCitaat
Geplaatst : 17 mei 2012 14:33
RDDMF
(@rddmf)
Reputable Member
"Mother Earth" schreef:

  Nee hoor, hoeft geen zakje te zijn.
Je kan het er ook los ingooien en daarna zeven.

succes. :mrgreen:

aha, bedankt :bigjointsmoke:

ReageerCitaat
Geplaatst : 17 mei 2012 16:14
dennis224
(@dennis224)
Eminent Member

heel erg bedankt voor deze info grtzzz dennis

ReageerCitaat
Geplaatst : 25 mei 2012 15:59
smokesalot
(@smokesalot)
Prominent Member

hallo allemaal,
omdat ik kamp met bladproblemen door een voedingstekort. ben ik gaan zoeken naar hulpzame info op het net. en vond 2 dingen die ik erg informatief vond. en dacht die moet ik delen met jullie. zal hier onder de links plaatsen.
http://dier-en-natuur.infonu.nl/bloemen ... nodig.html
http://huis-en-tuin.infonu.nl/tuin/2613 ... anten.html
hoop dat iedereen hier wat aan heeft.
ga zelf proberen aan bladgroen plus van ecostyle te komen. want ik denk dat dat mijn probleem zal oplossen.
sterkte iedereen die zieke "kindjes" heeft.

groeten, smokesalot.

ReageerCitaat
Geplaatst : 28 mei 2012 10:44
brainzzzz
(@brainzzzz)
Famed Member Admin

Hier nog een aanvulling betreffende: Blad problemen, gele bladeren en voeding tekorten of gebreken:

Plaats deze nu hier in dit topic zodat ik niet elke keer opnieuw de PDS hoef te plaasten.

tipstricks3_watisoorzaakvanvoedingstekort_1.pdf (1.5 MB) 

Twijfel is de bron van kennis

ReageerCitaat
Geplaatst : 10 januari 2013 20:26
gregoryke17
(@gregoryke17)
New Member

Kan dit een tekort zijn ?

ReageerCitaat
Geplaatst : 22 januari 2014 14:37
Pagina 1 / 3 Volgende
  
Bezig

Sponsor

Laaste berichten

Aanbieding!

Facebook